Reserveren/afspraak?

Sluiten

Offerte/Brochure aanvragen / Plaats reserveren?

Wat wilt u aanvragen/reserveren?


Waar wilt u een afspraak voor maken?

Kumi Kata Leader Lunch

In september organiseerde Pim van Velsen van Kum Kata een leader lunch in de Rhenenzaal van Kasteel Woerden. Vanuit haar ambitie ‘Volledig digitaal werken’ implementeert het ministerie van Veiligheid en Justitie met DigiJust een nieuw documentmanagement systeem. Dit werd tijdens de lunch gepresenteerd. 

Bekijk hier de video