kasteel woerden regio utrecht

Kasteel Woerden

Eeuwenlang heeft het kasteel een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de stad Woerden. Van imposante woning voor belangrijke Woerdenaren tot militair ziekenhuis, altijd een veilig onderkomen voor haar gasten. Als het meest imposante monument van Woerden, wordt deze traditie voortgezet als locatie voor de meest uiteenlopende feesten en bijeenkomsten.

 • null

  Akia Barhi

  Sales & Reserveringen

 • null

  Barbara den Dulk

  Sales en Reserveringen

 • kasteel woerden team directeur eigenaar Gert-Jan Stok

  Gert-Jan Stok

 • Judith Verduin

  Judith Verduin

  Hospitalitymanager

kasteel woerden regio utrecht

Historie Kasteel Woerden

Het Kasteel word in betrekkelijk korte tijd gebouwd en domineert sindsdien de binnenstad van Woerden. De eerste vermelding dateert uit 1415 en is te vinden op een tekening voor de bouw van het kasteel. Op grond van dit document wordt aangenomen dat in 1410 met de bouw is begonnen. Rentmeester Heynric Hermans geldt als de eerste bewoner. Hij was kastelein en vertegenwoordigde de Brabantse hertog Jan Van Beieren, bouwheer van het kasteel te Woerden. Toen als deed het kasteel dienst al veilig onderkomen voor de gasten van de hertog.

De torens zijn met elkaar verbonden door in steen overwelfde gangen. Aan het einde van de 15e eeuw werd het gebruikt als ambtswoning van de Baljuw van het Land van Woerden. Deze functie behield het tot het einde van de 18e eeuw. In de 19e eeuw heeft het enige tijd dienst gedaan als gevangenis voor mannen en later voor vrouwen. Daarna fungeerde het als centraal magazijn voor legergoederen, een functie die het kasteel tot begin jaren ’80 van de vorige eeuw behield.

Nu, ruim 600 jaar later, staat kasteel woerden bekend als dé evenementenlocatie van het Groene Hart en dient het kasteel als veilig onderkomen voor al haar gasten.

Lees meer over de historie van Kasteel Woerden

Woerden is gelegen in het omstreden grensgebied tussen Holland en Utrecht (het Sticht). Eeuwenlang voerden de bisschoppen van Utrecht en de graven van Holland regelmatig strijd om dit gebied. Door dit touwtrekken behoorde Woerden het ene moment tot de provincie Utrecht. Het andere moment maakte het deel uit van het graafschap Holland of de provincie Zuid-Holland. Om de grens te bewaken werden er burchten of kastelen gebouwd. In 1372 verleende hertog Albrecht van Beieren Woerden stadsrechten als beloning voor de aanleg van de eerste verdedigingswerken. Het huidige kasteel aan de oostkant van de stad is gebouwd tussen 1407 en 1415 in opdracht van zijn zoon hertog Jan van Beieren, de toenmalige heer van Woerden. Het kasteel werd gebouwd als onderdeel van de verdedigingslinie, die de Hollandse graven langs de grens met het Sticht Utrecht hadden aangelegd. Sinds 1288 behoorde Woerden tot Holland. Dit verklaart waarom het kasteel aan de oostkant van de stad gebouwd is: de mogelijke vijand kwam uit het oosten, namelijk het Sticht. Vermoedelijk is dit echter al het derde kasteel van Woerden. De oudere kastelen in het gebied rondom Woerden zijn gebouwd door de bisschop van Utrecht. Behalve een kerkelijke functie had de bisschop ook een bestuursfunctie als landsheer van het Sticht Utrecht (zo werd het bestuurlijk gebied van de bisschop genoemd). Namens de bisschop bestuurden en verdedigden zogenaamde ministerialen, ridders, bepaalde stukken van het Sticht. Voor de verdediging van de grenzen van het Sticht liet de bisschop kastelen bouwen. Waar die twee eerdere kastelen precies hebben gelegen is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval niet op de plaats van het huidige kasteel.

 

Bouwgeschiedenis

Het huidige kasteel is dus gebouwd aan de oostkant van de stad ter bescherming van de stad en de westelijke grens van het graafschap tegen de vijand uit het oosten, het Sticht. Om de bouw goed te laten verlopen stelde opdrachtgever Jan van Beieren een kastelein aan, Heynric Hermans geheten. Een kastelein of rentmeester was op administratief, agrarisch en militair gebied verantwoording schuldig aan zijn opdrachtgever. Hij stelde hiervoor rekeningen op, die later door de hertog werden gecontroleerd en goedgekeurd.Het Kasteel Woerden is dan ook te vinden in de rekeningen uit 1415-1416 van deze rentmeester. Het kasteel was toen echter al bijna voltooid. Door de bijgehouden rekeningen is de bouw van het kasteel nog steeds goed te volgen.

Het door water omgeven kasteel lag direct aan de Rijn en was verbonden met de vaste wal, door een brug aan de ene kant over de gracht en aan de andere kant door een brug over de Rijn. Naast de voorpoort bevond zich een houten portiershuis met een rieten dak. Binnen de muren van het kasteel bevonden zich een zaal, bakhuis, brouwhuis, keuken, bottelarij met losse toren en stallen. Het is niet duidelijk of het kasteel ook al vanaf het begin beschikte over een voorburcht. Deze wordt pas voor het eerst vermeld in 1450. In 1418/1419 raakte het kasteel beschadigd door een aanval van Stichtse troepen. Er sloegen projectielen naar binnen en er brak brand uit. Nadat de rust was weergekeerd, werd het in de buurt gelegen oudere kasteel Honthorst afgebroken. Met de vrijgekomen bouwmaterialen, zoals hout en stenen, werd de schade van kasteel Woerden hersteld. Rond 1424 was de gehele bouw van het kasteel afgerond.

Het kasteel was gebaseerd op een vierkant grondplan, met zijden van 50 meter lang en op elke hoek een ronde toren. De hoektorens waren onderling verbonden door overwelfde gangen. Deze overwelfde gangen zijn vrij uniek. Alleen kasteel Sluis in Zeeland, dat inmiddels niet meer bestaat, kende dit type gang ook. De gangen waren aardedonker en werden daarom ‘duysteren ommeganck’ genoemd. De vier hoektorens hadden elk een eigen naam: de kerkertoren in het noordwesten, de gouden toren in het noordoosten, de grote toren (later ‘Zwych Utrecht’ geheten) in het zuidoosten en de ‘molckentoren’ of ‘toirn by dat bachuys’ in het zuidwesten. Tegen alle vier de muren werden vleugels gebouwd. De vertrekken in deze vleugels kregen ook weer namen, zoals: schrijfkamer, wijnkelder, bierkelder, kinderkamer en ‘poudercamer’ (opslagplaats voor buskruit). In 1590 werd het kasteel versterkt door het verbreden van de muren. De hoektorens zijn al in de 16de eeuw verlaagd en hebben daarmee hun originele vorm verloren. In 1842 is de zuidoostelijke hoektoren afgebroken. De toren was zozeer vervallen dat deze dreigde in te storten. Er is een laag vierkant gebouw voor in de plaats gekomen. Dit werd een rechthoekig cellenblok waarin 8 cellen werden aangebracht.

Het kasteel was aan vier zijden omgeven door een slotgracht met aan de noordzijde de ingang met een poort en ophaalbrug. Door het afdammen en dempen van een deel van de Rijn kwam er in 1961 een einde aan de ligging van het kasteel langs de rivier. Diverse delen van de slotgracht zijn gedempt geweest, maar het kasteel wordt nu weer grotendeels door water omringd. Alleen de slotgracht aan de oostzijde is nog oorspronkelijk.

Het Woerdense kasteel is nooit echt belegerd. In 1488 is het wel een keer ingenomen door Jan van Montfoort en zijn oom Zweder. Tijdens één van de laatste oorlogen tussen de Hoeken en de Kabeljauwen beklommen de Montfoortenaren bij nacht met ladders de muren van het kasteel en kwamen ongemerkt binnen. Aangezien er geen troepen in het kasteel gelegerd waren, bleek het een makkelijke prooi. De bezetting van het kasteel (de kastelein, zijn vrouw, een portier en twee bewakers) werden overvallen. Ze boden geen verzet. De Montfoortenaren hielden het kasteel meer dan een jaar bezet. In 1490 werd Jan van Montfoort verslagen door keizer Maximiliaan van Habsburg en kwam het kasteel in het bezit van de keizer. Door de keizer werd toen opnieuw een baljuw van het Land van Woerden aangesteld. Deze baljuw oefende namens de landsheer de rechtspraak uit en trad tevens op als dijkgraaf. Vanaf de 15de eeuw tot aan het eind van de 18de eeuw diende het kasteel als woning van de baljuw en dijkgraaf van het Land van Woerden. In 1558 gaf Filips II het kasteel Woerden in leen aan Erik van Brunswijk. In het rampjaar 1672 namen Franse troepen het kasteel in beslag en hielden flink huis in het kasteel en in Woerden en omstreken.

 

Gebruik in latere tijden

Tussen 1830 en 1873 deed het kasteel dienst als strafgevangenis (eerst voor mannen later voor vrouwen). Ten gevolge van reorganisaties bij het ministerie van Oorlog werden er rond 1873 drie Centrale Magazijnen van Kleding en Uitrusting opgericht. Eén daarvan werd in het kasteel van Woerden gevestigd. In dit Centraal Magazijn werden militaire goederen hersteld, vervaardigd en gereinigd. In 1980 vertrok het magazijn uit het kasteel en werden de werkzaamheden naar het Defensie-eiland verplaatst. Het kasteel kwam in het bezit van een stichting, die het in de jaren 1985 tot 1990 heeft laten restaureren. Nadat het een aantal jaren als kantoorgebouw verhuurd is, is het sinds 2006 aangepast voor bewoning en horeca-activiteiten.

kasteel woerden regio utrecht

Visie en Missie

Bekijk onze visie

Ontwikkelingen als automatisering, individualisering, grotere organisaties, thuiswerken, flexibele werkplekken, bevolkingsgroei, kleiner wonen, flexibilisering van arbeid, internet, social media en tot overmaat van ramp corona/covid19 zorgen er voor dat mensen elkaar in toenemende mate willen ontmoeten op georganiseerde bijeenkomsten. Wij helpen groepen mensen om bijeen te komen in een maatschappij die verder individualiseert en automatiseert. Zakelijke noodzakelijke bijeenkomsten en beperkte persoonlijke bijeenkomsten mogen nu plaats vinden, maar zeker zodra we elkaar weer in grotere mate mogen ontmoeten staan wij voor u klaar.

Bekijk onze missie

Kasteel Woerden biedt met onbezorgde gastvrijheid en een sfeervolle, centraal gelegen en goed bereikbare accommodatie haar opdrachtgevers en gasten de mogelijkheid om bijeen te komen om te ontmoeten, inspireren, overleggen en genieten

Kernwaarden

Organisaties en particulieren organiseren graag hun bijeenkomsten bij Kasteel Woerden omdat ze kiezen voor:

 

Onbezorgde gastvrijheid – Een professionele organisatie met vriendelijke, zorgzame, gastvrije, flexibele medewerkers die zorgen voor een duurzaam gastvrij verblijf met lekker eten en drinken.

 

Een sfeervolle en unieke accommodatie – Het kasteel is 600 jaar oude burcht met een rijke geschiedenis en een inrichting die te kenmerken is als monumentaal met enkele moderne en industriële elementen.

 

Een toegankelijke en bereikbare locatie – Voor iedere gast, lopend, fietsend, met rolstoel, auto of openbaar vervoer is het Kasteel toegankelijk en bereikbaar. Centraal gelegen in de Randstad en Nederland, 300 meter van centraal station Woerden (middelpunt van treinen in de randstad), 3 minuten van de A12, 30 minuten vanaf Schiphol en een eigen parkeerterrein.

kasteel woerden regio utrecht

Het team van Kasteel Woerden

Gastvrijheid is mensenwerk. Gastvrijheid voor grotere groepen mensen is teamwerk. De medewerkers in het  team van Kasteel Woerden kenmerken zich door de volgende eigenschappen en keuzes.

Plezier en geluk – Met plezier naar je werk gaan en in positieve samenwerking met jouw enthousiaste collega’s iedere gast te mogen verzorgen. Een goede sfeer zorgt voor een goede kwaliteit van onze producten en diensten, weinig ziekte, veel creativiteit en de tevredenheid van onze opdrachtgevers en gasten.

 

Uitdaging en Afwisseling – Als onderdeel van het team ga je de uitdaging aan om iedere gast een goed verblijf te bezorgen. Tijd, flexibiliteit, verschillende wensen en eisen, verwachting van de gast, budget, communicatie zijn hierbij veel voorkomende kritische kaders en richtlijnen. Iedere dag is anders. Afwisselende groepen, zalen, gasten, bijeenkomsten, werktijden, gerechten, wensen en verzoeken. Geen dag is hetzelfde.

 

Ontwikkeling – Iedere medewerker krijgt de gelegenheid om zich binnen het werk te ontwikkelen en te leren en kan meegroeien in een ontwikkelende organisatie, die processen en procedures probeert eenvoudiger te maken, maar altijd realiseert dat gastvrijheid mensenwerk is.

 

Verantwoordelijkheid – Iedere medewerker voelt zich verantwoordelijk voor de onbezorgde gastvrijheid die wij willen bieden.

Uitgifte van een gerecht tijdens een walking dinner in kasteel woerden in centrum groene hart van randstad dichtbij utrecht amsterdam den haag rotterdam diner lunch ambachtelijk
kasteel woerden walking dinner event personeelsfeest in regio utrecht verjaardag in groene hart feestlocatie
Kasteel Woerden regio utrecht rotterdam amsterdam modumentaal sfeervol grote capiciteit gezellig evenementenlocatie events groot bedrijfsfeest 100 200 500 600 personen bedrijfsfeesten personeelsfeesten congressen ridderzaal trouwen op de binnenplaats feesten vergaderingen ambachtelijk dineren

Maak kennis met het team van Kasteel Woerden:

 • null

  Gert-Jan

 • Judith Verduin

  Judith Verduin

  Hospitality manager

 • null

  Akia Barhi

  Accountmanager

 • null

  Barbara den Dulk

  Sales

 • null

  Tjerk Weij

  Hospitality medewerker

 • Noëlle van den Hondel

  Noëlle van den Hondel

  Hospitality medewerker

 • Merel van der Veer

  Merel van der Veer

  Hospitality medewerker

 • Feyouna Schätzchen

  Feyouna Schätzchen

  Hospitality medewerker

 • Laurens Reimus Kasteel Woerden hospitalitymedewerker

  Laurens Reimus

  Hospitality medewerker

 • Hiba Margoum

  Hiba Margoum

  Hospitality medewerker

 • Marsha Marissen hospitalitymedewerker Kasteenl Woerden

  Marsha Marissen

  Hospitality medewerker

 • Thirza dan de Wel

  Thirza dan de Wel

  Hospitality medewerker

 • Siem Groenenboom

  Siem Groenenboom

  Hospitality medewerker

kasteel woerden regio utrecht

Vacatures

Kom jij ons team versterken? Wil jij werken in een eeuwenoud Kasteel waar geen dag hetzelfde is? Wil jij jezelf ontwikkelen en vind jij het belangrijk dat je plezier hebt in jouw werk en straal je dit ook uit? Dan ben je bij Kasteel Woerden aan het juiste adres. Werken bij Kasteel Woerden in een team enthousiaste en gedreven collega’s. Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor een uitstekende service aan onze gasten. Jij kan daar één van zijn.

Lees meer
kasteel woerden regio utrecht

Stage lopen

Op zoek naar een leerzame en uitdagende stage op een bijzondere en toffe locatie? Dan zijn wij op zoek naar jou! Zeg nou zelf; stage lopen in een 600 jaar oud Kasteel, dat is toch ontzettend bijzonder. Bij Kasteel Woerden staan er diverse vacatures open. Stages in de Front Office, Marketing, Sales- en Accountmanagement of een afstudeerstage. Staat jouw stage er niet tussen? Schroom dat niet om een open sollicitatie te sturen. Wij kijken er naar uit je te ontmoeten. Bekijk hier de vacatures.

Lees meer
kasteel woerden regio utrecht

Partners

Om de zakelijke bijeenkomst, huwelijksdag of (bedrijfs)feest compleet te maken werken wij samen met vaste leveranciers. Wij werken graag met partners uit Woerden en omgeving. Dus ook als het gaat om de inhuur van aanvullende audiovisuele middelen tot een DJ met saxofonist, een bruidstaart of prachtige bloemstukken. Wij denken graag mee om jullie volledig te ontzorgen.

 

Graag stellen wij jullie voor aan onze partners:

kasteel woerden regio utrecht

Route – Parkeren en OV

Klik op de kaart opvolg de beschrijving onder de kaart…

Routebeschrijving

Van Utrecht met de auto naar Kasteel Woerden

Toon mij de route

Volg de A12  tot afslag 14 Woerden. Ga Rechtsaf en volg de Europabaan (N204) tot aan de rotonde. Ga op de rotonde linksaf, over het water en bij de volgende rotonde rechts de Polanerbaan in.
Rij onder het spoor door en ga bij de T-splitsing links, de Stationsweg op. Volg de weg langs het water (links aanhouden op de Oostdam) tot de T-splitsing. Hier gaat u linksaf. U ziet het kasteel aan uw linkerzijde. Direct achter het kasteel is gratis parkeergelegenheid!

Van Rotterdam of Den Haag met de auto naar Kasteel Woerden

Toon mij de route

Volg de A12  tot afslag 14 Woerden. Ga Rechtsaf en volg de Europabaan (N204) tot aan de rotonde. Ga op de rotonde linksaf, over het water en bij de volgende rotonde rechts de Polanerbaan in.
Rij onder het spoor door en ga bij de T-splitsing links, de Stationsweg op. Volg de weg langs het water (links aanhouden op de Oostdam) tot de T-splitsing. Hier gaat u linksaf. U ziet het kasteel aan uw linkerzijde. Direct achter het kasteel is gratis parkeergelegenheid

Van Amsterdam met de auto naar Kasteel Woerden

Toon mij de route

Ga op de A2 richting Utrecht. Ga bij Utrecht  de A12 op richting Den Haag. Rij door tot aan afslag 14 Woerden. Ga Rechtsaf en volg de Europabaan (N204) tot aan de rotonde. Ga op de rotonde linksaf, over het water en bij de volgende rotonde rechts de Polanerbaan in.
Rij onder het spoor door en ga bij de T-splitsing links, de Stationsweg op. Volg de weg langs het water (links aanhouden op de Oostdam) tot de T-splitsing. Hier gaat u linksaf. U ziet het kasteel aan uw linkerzijde. Direct achter het kasteel is gratis parkeergelegenheid!

File bij Utrecht? Pak dan op de A2 afslag 4 richting Hilversum/Vinkeveen en sla rechtsaf richting Vinkenveen/Mijdrecht de N201 op. Na 6 km kun je linksaf de N212 op richting Woerden. 

Met de trein naar Woerden C.S. en dan ca. 3 minuten lopen

Toon mij de route

Vertrek vanaf het Stationsplein-Noord rechtdoor over de Stationsweg. Volg de weg naar links bij Oostdam, u loopt langs het water. De weg maakt vervolgens een flauwe bocht naar links. Het kasteel bevindt zich meteen na deze bocht aan uw linkerhand.

Reizen met het openbaar vervoer

Het kasteel is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Trein- en busstation Woerden ligt op slechts vier minuten loopafstand van onze locatie.

Parkeren

Parkeren op de parkeerplaats van Kasteel Woerden

Direct achter het kasteel bevindt zich een eigen parkeerplaats met 50 parkeerplaatsen. Deze plaatsen zijn op basis van beschikbaarheid en kunnen niet worden gereserveerd. Het parkeerterrein is voorzien van een slagboom. U kunt gebruik maken van de parkeerplaatsen zonder bordje. De parkeerplaatsen met bordje zijn van andere kasteelbewoners, deze zijn niet beschikbaar. Voor vertrek kunnen de gasten een gratis uitrijdkaart ophalen bij de receptiebalie. Op minder dan vijf minuten loopafstand is er parkeergelegenheid voor 600 auto’s verdeeld over drie parkeerterreinen.
Adres voor navigatie: Defensie-eiland 165, 3441 BZ Woerden

Parkeren bij Defensie-Eiland (2 minuten lopen)

Hoe te bereiken

Direct achter de parkeerplaats van het kasteel bevindt zich parkeergarage Defensie Eiland. Deze parkeergarage beschikt over 80 plaatsen (inclusief 6 oplaadpunten voor elektrische auto’s). De kosten bedragen  € 2,00 per uur. Adres voor navigatie: Defensie-eiland 165, 3441 BZ Woerden. Indien gewenst kunnen wij uitrijdkaarten verstrekken aan uw gasten voor € 9,50 per auto. Met deze uitrijdkaarten is het mogelijk om 24/7 uit te rijden.

Parkeren bij Castellum (8 minuten lopen)

Hoe te bereiken

Indien er geen parkeerplaatsen meer beschikbaar zijn op ons terrein, is het mogelijk om gebruik te maken van parkeergarage Castellum* in het centrum van Woerden, op 8 minuten loopafstand van het kasteel. Hier zijn 520 plaatsen en de kosten bedragen € 2,00 per uur. Ook beschikt de parkeergarage over 12 oplaadpunten voor elektrische auto’s (op parkeerlaag -1 en -2). Indien gewenst kunnen wij uitrijdkaarten verstrekken aan uw gasten voor € 9,50 per auto. Met deze uitrijdkaarten is het mogelijk om 24/7 uit te rijden.
Adres parkeergarage Castellum: Meulmansweg 8S, 3441 AT Woerden

Parkeren bij P+R Polanerbaan

Hoe te bereiken

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van de P+R Polanerbaan gelegen op vijf minuten loopafstand van Kasteel Woerden. Dit is een gratis parkeervoorziening en 24/7 open, deze openbare parkeerplaats is op basis van beschikbaarheid. Adres P+R Polanerbaan: Polanerbaan 1, 3447 GN Woerden

kasteel woerden regio utrecht

Plattegrond parkeren

kasteel woerden regio utrecht

600 jaar oud rijksmonument

Kasteel Woerden is al 600 jaar een rijksmonument. De rijke historie van Kasteel Woerden maakt deze locatie nog imposanter.

Goede Bereikbaarheid

3 minuten rijden van de A12

Veel parkeerruimte bij Kasteel

150 meter van het centraal station

Centraal in de Randstad

Met trein 10 min. vanaf Utrecht CS

Unieke locatie

Sfeervol en Authentiek

Exclusief te huren tot 650 gasten

Toegankelijk voor minder validen

Groot terras en binnenplaats

Dienstbaar

Gastvrij en proffesioneel

Ambachtelijke keuken

Duurzaam en bewust

Vriendelijke medewerkers

Goede audio visuele middelen